Báo giá tấm xi măng DHomeBuild

Dưới đây là báo giá 3 loại tấm xi măng DHomeBuild nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan gồm tấm Smartboard SCG, tấm Cemboard SCG và tấm Shera BOARD.

Bảng giá tấm Smartboard SCG Thái Lan

Tên sản phẩm Thương hiệu Trọng Lượng Định Mức Giá Khuyến Mãi Giá Thực
Tấm Smartboard 3.5 mm 603 x 1213 SCG 4 Kg 0.73 m²/tấm 40,000 đ 60,000 đ
Tấm Smartboard 3.5 mm SCG 16 Kg 2.977 m²/tấm 160,000 đ 200,000 đ
Tấm Smartboard 4 mm 603 x 1213
Rãnh vân gỗ trang trí
SCG 9 Kg 0.73 m²/tấm 70,000 đ 100,000 đ
Tấm Smartboard 4 mm SCG 18 Kg 2.977 m²/tấm 190,000 đ 270,000 đ
Tấm Smartboard 4.5 mm SCG 20 Kg 2.977 m²/tấm 200,000 đ 300,000 đ
Tấm Smartboard 6 mm SCG 27 Kg 2.977 m²/tấm 270,000 đ 350,000 đ
Tấm Smartboard 8 mm SCG 36 Kg 2.977 m²/tấm 370,000 đ 450,000 đ
Tấm Smartboard 9 mm SCG 40 Kg 2.977 m²/tấm 410,000 đ 500,000 đ
Tấm Smartboard 10 mm SCG 45 Kg 2.977 m²/tấm 500,000 đ 600,000 đ
Tấm Smartboard 12 mm SCG 54 Kg 2.977 m²/tấm 580,000 đ 680,000 đ
Tấm Smartboard 14 mm (1m x 2m) SCG 42 Kg 2 m²/tấm 460,000 đ 540,000 đ
Tấm Smartboard 14 mm SCG 62 Kg 2.977 m²/tấm 630,000 đ 700,000 đ
Tấm Smartboard 16 mm SCG 72 Kg 2.977 m²/tấm 680,000 đ 750,000 đ
Tấm Smartboard 18 mm SCG 80 Kg 2.977 m²/tấm 800,000 đ 900,000 đ
Tấm Smartboard 20 mm SCG 89 Kg 2.977 m²/tấm 860,000 đ 1.000,000 đ

Bảng giá tấm Cemboard SCG Thái Lan

Tên sản phẩm Thương hiệu Trọng Lượng Định Mức Giá Khuyến Mãi Giá Thực
Tấm Cemboard 3.5 mm 603 x 1213 SCG 3.9 Kg 0.73 m²/tấm 40,000 đ 60,000 đ
Tấm Cemboard 3.5 mm SCG 15.8 Kg 2.977 m²/tấm 160,000 đ 200,000 đ
Tấm Cemboard 4 mm SCG 18 Kg 2.977 m²/tấm 190,000 đ 270,000 đ
Tấm Cemboard 4.5 mm SCG 20 Kg 2.977 m²/tấm 200,000 đ 300,000 đ
Tấm Cemboard 6 mm SCG 27 Kg 2.977 m²/tấm 270,000 đ 350,000 đ
Tấm Cemboard 8 mm SCG 36 Kg 2.977 m²/tấm 370,000 đ 450,000 đ
Tấm Cemboard 9 mm SCG 40 Kg 2.977 m²/tấm 410,000 đ 500,000 đ
Tấm Cemboard 10 mm SCG 44.9 Kg 2.977 m²/tấm 500,000 đ 600,000 đ
Tấm Cemboard 12 mm SCG 54 Kg 2.977 m²/tấm 580,000 đ 680,000 đ
Tấm Cemboard 14 mm SCG 63 Kg 2.977 m²/tấm 630,000 đ 700,000 đ
Tấm Cemboard 16 mm SCG 72 Kg 2.977 m²/tấm 680,000 đ 750,000 đ
Tấm Cemboard 18 mm SCG 80.8 Kg 2.977 m²/tấm 800,000 đ 900,000 đ
Tấm Cemboard 20 mm SCG 88 Kg 2.977 m²/tấm 860,000 đ 1.000,000 đ

Bảng giá tấm Shera BOARD Thái Lan

Tên sản phẩm Thương hiệu Trọng Lượng Định Mức Giá Khuyến Mãi Giá Thực
Tấm Sheraboard 3.2 mm (603 x 1209) Shera 3.9 Kg 0.73 m²/tấm 30,000 đ 45,000 đ
Tấm Sheraboard 3.5 mm (603 x 1210) Shera 3.96 Kg 0.73 m²/tấm 35,000 đ 50,000 đ
Tấm Sheraboard 3.5 mm Shera 16.28 Kg 2.977 m²/tấm 145,000 đ 190,000 đ
Tấm Sheraboard 4 mm Shera 18.5 Kg 2.977 m²/tấm 175,000 đ 230,000 đ
Tấm Sheraboard 4.5 mm Shera 20.93 Kg 2.977 m²/tấm 190,000 đ 250,000 đ
Tấm Sheraboard 6 mm Shera 27.91 Kg 2.977 m²/tấm 250,000 đ 320,000 đ
Tấm Sheraboard 8 mm Shera 37.21 Kg 2.977 m²/tấm 340,000 đ 400,000 đ
Tấm Sheraboard 9 mm Shera 41.85 Kg 2.977 m²/tấm 400,000 đ 520,000 đ
Tấm Sheraboard 10 mm Shera 46.51 Kg 2.977 m²/tấm 440,000 đ 570,000 đ
Tấm Sheraboard 12 mm Shera 55.81 Kg 2.977 m²/tấm 530,000 đ 650,000 đ
Tấm Sheraboard 15 mm (1m x 2m) Shera 46 Kg 2 m²/tấm 430,000 đ 560,000 đ
Tấm Sheraboard 15 mm Shera 68.5 Kg 2.977 m²/tấm 610,000 đ 680,000 đ
Tấm Sheraboard 18 mm Shera 82.2 Kg 2.977 m²/tấm 780,000 đ 900,000 đ
Tấm Sheraboard 20 mm Shera 91.33 Kg 2.977 m²/tấm 920,000 đ 1.100,000 đ

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và được cập nhật mới nhất vào tháng 8/2023. Vui lòng liên hệ 0856749988 để nhận được báo giá chi tiết.