1. Chứng nhận sản phẩm Cemboard

STT Danh sách chứng nhận
1 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 3,5mm
2 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 4mm
3 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 4,5mm
4 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 6mm
5 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 8mm
6 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 9mm
7 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 10mm
8 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 12mm
9 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 14mm
10 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 16mm
11 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 18mm
12 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Cemboard 20mm
13 Chứng nhận ISO-SFCC-9001
14 Chứng nhận ISO-SFCC-14001
15 Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Cemboard
16 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Cemboard

Các chứng nhận chung của tấm Cemboard mà Dhomebuild cung cấp:

chứng nhận tấm cemboard

2. Chứng nhận sản phẩm Sheraboard

STT Danh sách chứng nhận
1 ASTM C1185 – Bảng test tấm Sheraboard
2 Bảng test chất lượng Sheraboard
3 Bảng test chống cháy
4 Chứng nhận an toàn, không chứa Ami – ăng
5 Chứng nhận thân thiện với môi trường
6 Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Sheraboard
7 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Sheraboard

3. Chứng nhận sản phẩm Sherawood

STT Danh sách chứng nhận
1 Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Sherawood
2 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Sherawood

4. Chứng nhận sản phẩm Smartboard SCG

STT Danh sách chứng nhận
1 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 3.5mm
2 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 4mm
3 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 4.5mm
4 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 6mm
5 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 8mm
6 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 9mm
7 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 10mm
8 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 12mm
9 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 14mm
10 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 16mm
11 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 18mm
12 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm Smartboard SCG 20mm
13 Chứng nhận ISO-SFCC-9001
14 Chứng nhận ISO-SFCC-14001
15 Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Smartboard SCG
16 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Smartboard SCG

5. Chứng nhận sản phẩm Smartwood SCG

STT Danh sách chứng nhận
1 Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm Smartwood SCG
2 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Smartwood SCG
3 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh hàng rào 7.5
4 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh hàng rào 10
5 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh ốp trần 7.5
6 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh ốp trần 10
7 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh ốp tường 15
8 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh ốp tường 20
9 Phiếu kết quả thử nghiệm thanh sàn 10

6. Chứng nhận sản phẩm tấm thạch cao Knauf

STT Danh sách chứng nhận
1 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm tấm thạch cao Knauf
2 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm StandardShield 9mm
3 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm tấm Moistbloc 9mm
4 Giấy chứng nhận Hợp quy tấm thạch cao 2022 – Knauf
5 Quyết định Hợp quy tấm thạch cao 2022 – Knauf
6 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm chịu ẩm Moistbloc 9mm
7 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm tiêu chuẩn StandardShield 9mm
8 Báo cáo kết quả thử nghiệm đốt xác định khả năng chịu lửa cho hệ trần treo thạch cao không chịu lực

7. Chứng nhận sản phẩm tấm thạch cao Sheetrock

STT Danh sách chứng nhận
1 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm cao cấp Sheetrock 3in1 9mm
2 Bản công bố hợp quy tấm Sheetrock 3in1 9mm
3 Bản công bố hợp quy tấm Sheetrock Standard 9mm
4 Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm tấm thạch cao Sheetrock
5 Quyết định hợp quy tấm cao cấp Sheetrock 3in1 9mm
6 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm chịu ẩm Sheetrock Moistbloc 9mm
7 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm tiêu chuẩn mini 8.0 mm
8 Phiếu kết quả thử nghiệm tấm tiêu chuẩn Sheetrock Standard 9mm